AVÍS LEGAL

 


1. Dades identificatives del ‘Prestador de Serveis de la Societat de la Informació’

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que BITS SIN FRONTERAS (d'ara endavant, , BITS SIN FRONTERAS), amb C.I.F. G62627146, és el titular de l'activitat desplegada a través del lloc web https://www.bitssinfronteras.org/, amb domicili social a aquest efecte en Av. Vallvidrera, 68 08017 Barcelona.


BITS SIN FRONTERAS és una entitat inscrita en el Registro Mercantil, sino en el Registro de Asociaciones de la Generalitat:Número de registro: 21768 de la sección 1ª del Registro de Barcelona.

 

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili abans indicat, així com al telèfon: (+34) 932 038 800 i correu-e: bitssinfronteras@gmail.com

2. Caràcter de la informació publicada en la web

Les informacions transmeses mitjançant aquest espai tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets. BITS SIN FRONTERAS no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.


BITS SIN FRONTERAS procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. En tot cas, BITS SIN FRONTERAS no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.


La informació continguda en la web pot ser modificada i actualitzada per BITS SIN FRONTERAS, sense necessitat d'avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.


BITS SIN FRONTERAS procura que la informació sigui exacta i precisa, i procediran a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detectin. BITS SIN FRONTERAS no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobi, permanentment, actualitzat.

 

3. Condicions i termes generals d'ús de la web

Per l'accés, navegació per la pàgina web de BITS SIN FRONTERAS i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquesta, Vostè adquireix la condició d'Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari, si escau, de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de https://www.bitssinfronteras.org/


BITS SIN FRONTERAS podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d'Ús, així com les Condicions Particulars, que s'establissin. 

En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que BITS SIN FRONTERAS ofereix a través de la pàgina web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

 

(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. 


(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la web, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.


(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització de la web o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma. En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i tampoc utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.


(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de BITS SIN FRONTERAS o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests. 


(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de BITS SIN FRONTERAS o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.


(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

 

En cas de contravenir les condicions anteriors, BITS SIN FRONTERAS es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús de la pàgina web i, si escau, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

 

4. Responsabilitat.

BITS SIN FRONTERAS no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

 

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a BITS SIN FRONTERAS, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema


(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.

 
(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a BITS SIN FRONTERAS. 


(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a BITS SIN FRONTERAS, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de BITS SIN FRONTERAS o dels titulars que si escau s'indiquin.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que hi haja autorització expressa de BITS SIN FRONTERAS.

6. Utilització de hiperenllaços

 

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.


L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina Web però no podrà reproduir-la de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, etc). Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina Web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de BITS SIN FRONTERAS; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.


No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre BITS SIN FRONTERAS, la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.


En cap cas, s'expressarà en la pàgina on es situï l'enllaç que BITS SIN FRONTERAS ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.


Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de BITS SIN FRONTERAS dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per BITS SIN FRONTERAS i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establerta en aquesta clàusula.


La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que BITS SIN FRONTERAS subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera dóna suport, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de BITS SIN FRONTERAS en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l'Usuari s'abstindrà d'incloure en la pàgina Web qualsevol hiperenllaç dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l'ordre públic.

7. Legislació aplicable i fur competent.

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona excepte fur imperatiu aplicable, com per exemple el domicili del consumidor.